Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vé tàu Hà Nội đi Bảo Hà
#1
Vé tàu hà nội đi Bảo Hà lào cai, vé tàu lào cai, vé tàu đi lào cai 2016, vé tàu sapa, đặt ... bán vé tàu hỏa, qua đặt vé tàu hỏa tại Sài Gòn: Tàu LC3: Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Phủ ... 11, Phố Lu, Lào Cai, Tàu LC3 đến ga Phủ Đức lúc 8h42 đi lúc 8h44 ... trước nhiều ngày, bán vé đi tất cả các tuyến như: Hà Nội - Sài Gòn.
[Image: lien-he.jpg]
1/ ĐẶT VÉ TÀU
2/ BẢNG GIÁ GIỜ TÀU
Bảng giá: Vé tàu lửa Hà Nội đi Bảo Hà
- Khoảng cách: 385km - Mỗi ngày có khoảng: 3 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi - Giá Thời gian đi - đến
LC3
Hà Nội đi Bảo Hà
Đặt vé Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
06:10AM - 13:42PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 32 phút
SP1
Hà Nội đi Bảo Hà
Đặt vé Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (180.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (400.000 đ)
21:30PM - 03:47AM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng
SP3
Hà Nội đi Bảo Hà
Đặt vé Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Cứng Điều Hòa (240.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (400.000 đ)
22:00PM - 04:31AM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng
Xem thêm: Vé tàu Hà Nội đi Bảo Hà
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)