Nhà đất đồng nai
BÁN “VÈO VÈO” không LO Ế khi hợp tác cùng “tiếp thị liên kết Sendo Affiliate” - Printable Version

+- Nhà đất đồng nai (https://www.nhadatdongnai.co)
+-- Forum: Khu vực ban quản trị (https://www.nhadatdongnai.co/forum-1.html)
+--- Forum: Tin tức (https://www.nhadatdongnai.co/forum-3.html)
+--- Thread: BÁN “VÈO VÈO” không LO Ế khi hợp tác cùng “tiếp thị liên kết Sendo Affiliate” (/thread-435.html)BÁN “VÈO VÈO” không LO Ế khi hợp tác cùng “tiếp thị liên kết Sendo Affiliate” - vithuyle - 10-21-2020

1. “Sendo Affiliate” là gì?
[Image: bsZ_DPTLw8NdyU1iUBInDqTkVYY93mo5eakgbxNe...hyF8h5N-It]
+ Là tiếp thị liên kết sendo những sản phẩm đến cho người tiêu dùng phê duyệt việc liên kết shop và đối tác Affiliate. Sendo Affiliates kiếm thêm nguồn Traffic mới cho các shop để nảy sinh đơn hàng và không đáp ứng tới Traffic của trang Sendo.
+ Affiliate như một dạng hợp tác viên bán hàng và ăn hoa hồng trên đơn hàng hoàn tất. Mức hoả hồng trả cho đối tác Affiliate sẽ được thỏa thuận bởi Sendo và shop.
Đối tác của Sendo-Affiliate có thể ở hình trạng thức trang review sản phẩm, voucher hay những banner PR, forum, các trang web so sánh giá, báo điện tử, dụng cụ kiếm tìm, ứng dụng điện thoại,…

2. “Lợi ích”
[Image: 34ycGaxEVyl9RdFOVYsu-ruQgUpqJYp5D-w0gV3V...leamI18jlB]
+ cải thiện hữu hiệu bán hàng chẳng phải tốn giá cả rủi ro Marketing
+ Chỉ phải trả hoa hồng cho các đơn hàng thành công. Mức hoa hồng tốt nhất trong ngành nghề tiếp thị liên kết.
+ Nguồn truy tìm cập cao trong khoảng các đối tác affiliate mà hình ảnh của sản phẩm được đưa tới người tiêu dùng được rộng rãi hơn.
[Image: BMkquzy-y771hZk7Lc9tbuk6uLmMRb42gFi3IBlG...J9CmktYyni]
+ Hệ thống Báo cáo, đối soát đơn hàng nhanh, chính xác và sáng tỏ.
+ nền móng Affiliate sẽ hỗ trợ những dụng cụ và thông tin để giúp các nhà cung cấp kiểm soát được hiệu quả công việc một cách tiện lợi.
+ không tốn nhiều thời gian và những nguồn nhân công để làm việc với phổ thông nhà cung cấp cùng lúc.
[Image: -BIhmdzeWAo4cPzs3wIsW815TApNVCRt20FyjLg7...9ywWdHFd5O]
+ Hàng triệu đô (USD) đã được chi trả tới những thành viên Affiliate
Để tham gia chương trình đề xuất tỷ lệ hết hàng tối đa của shop là 12%, nếu như vượt qua số này sẽ có chế tài theo quy định của Sendo.Shop phải cảm kết đảm bảo còn hàng cho sản phẩm của mình.